Met genoegen heeft het bestuur van Stichting Dromen voor Duchenne gewerkt aan het samengesteld jaarverslag over de jaren 2018 & 2019. Met trots willen wij jullie het jaarverslag presenteren. Het jaarverslag is te downloaden via de link onderaan deze pagina.

Kort samengevat heeft het bestuur voor het jaar 2018 & 2019 een aantal doelstellingen geformuleerd:

 1. Het mogelijk maken van de droomreis voor Frank van Ieperen en zijn zorgteam naar de Verenigde Staten;
  • Gelden werven door middel van sponsoring en crowdfunding;
   • Aanschaf tillift ten behoeve van droomreis en mogelijk later ten bate van anderen;
   • Kunnen bekostigen van de reis- en verblijfkosten;
 2.  In de loop van het jaar 2019, het realiseren van een droomwens voor een kind, jongere of
  volwassene met Duchenne;
 3. Uitzetten van de toekomstvisie om de stichting voort te zetten na het behalen van de
  droomreis voor Frank van Ieperen.

In 2018 & 2019 heeft de stichting hard gewerkt om de gestelde doelstellingen te behalen. Het resultaat was beter dan verwacht. Alle doelstellingen zijn behaald en daarmee heeft de stichting een goed jaar gedraaid. 

Voor de uitgebreide versie verwijzen we jullie graag naar het Jaarverslag.