Gedurende het jaar 2019 heeft het bestuur in verschillende vergaderingen gesproken over de toekomst van Stichting Dromen voor Duchenne. Hieruit voortvloeiend is de toekomstvisie voor 2020 tot stand gekomen. Om de toekomstvisie ook formeel te maken heeft het bestuur de hernieuwde doelstellingen op 18 mei 2020 bij de notaris vastgelegd. Hiermee is Stichting Dromen voor Duchenne 2.0 een feit.

Waarom Stichting Dromen voor Duchenne 2.0?

Mede door het succes, voortschrijdend inzicht, en de wens van het bestuur zich breder in te zetten voor de spierziekte van Duchenne is uiteindelijk de Stichting Dromen voor Duchenne getransformeerd naar Stichting Dromen voor Duchenne 2.0. Doordat de doelstellingen bij de start van de stichting specifiek op één vlak waren gericht en de doelstellingen van Stichting Dromen voor Duchenne 2.0 wezenlijk anders, breder en minder specifiek zijn is besloten de stichting opnieuw op te richten. Dit betekent dat in de loop van 2020 Stichting Dromen voor Duchenne wordt opgeheven en dat op 18 mei 2020 j.l. de Stichting Dromen voor Duchenne 2.0 bij de notaris is opgericht.

Hernieuwde doelstellingen stichting

De hernieuwde Stichting Dromen voor Duchenne 2.0 heeft als doel: het beter integreren van de ziekte in de samenleving om maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid te bevorderen van mensen met een spierziekte, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De bovengenoemde hoofddoelstelling zal verder opgesplitst worden in de navolgende subdoelstellingen:
• Droomwensen van mensen met Duchenne realiseren;
• Het werven van gelden middels schenkingen/giften en sponsorinkomsten in contanten en natura om de doelstellingen te realiseren;
• Naamsbekendheid geven aan (onze) activiteiten die te maken hebben met spierziekten;
• Hulpmiddelen beschikbaar maken, informatie geven en advies bieden;
• Samenwerken met andere stichtingen, met vergelijkbare doelstellingen, om op die wijze elkaar te versterken en doelstellingen af te stemmen met elkaar.

Het bestuur denkt met deze aanpassingen klaar te zijn voor de toekomst en wij denken dat de doelstellingen zoals geformuleerd beter passen bij wat wij willen bereiken.