Het bestuur van de stichting

Het bestuur van de Stichting Dromen voor Duchenne bestaat uit een team van vijf. Al deze personen hebben affiniteit met Duchenne. Onze voorzitter Frank heeft zelf Duchenne, de andere bestuursleden zijn familie, vrienden en zorgverlener. In eerste instantie hebben wij hiervoor gekozen omdat wij een team zochten waar de neuzen zeker dezelfde kant opstaan en we hopen dat dit op deze manier ook een boost geeft in de uitvoering.

De bestuursleden zijn:
Voorzitter | Frank van Ieperen

Secretaris | Huug van Ieperen

Penningmeester | Sjoerd van Beek

Algemeen bestuurslid | Saskia van Terheijden

Algemeen bestuurslid | Dennis van Akkeren

In de dagelijkse gang van zaken zal de voorzitter in uitvoerend werk de touwtrekker zijn. Dit omdat de stichting, naast ander vrijwilligerswerk, zijn ‘baan’ is. De andere bestuursleden hebben bijna allemaal een volledige werk baan of zijn druk bezig met andere zaken waardoor zij een beperkte tijdsinvestering kunnen doen.

Naast het bestuur hebben we ook diverse vrijwilligers die ons ondersteunen waar ze kunnen. Zowel onze bestuursleden als vrijwilligers ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.